כללי

 מפרט כללי זה מפרט את היישום של מערכת האיטום וההגנה למיסעות גשרים מבטון המיועדות לקבל ריבוד אספלטי.

ההנחיות שבמפרט הנוכחי מתבססות על ההנחיות המופיעות בפרק משנה 05.01.02 שבמפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל.

עם תחילת העבודה לא תורשה תנועת כלי רכב מסוג כלשהו על גבי השטח הנאטם, וזאת עד לסיום כלל העבודות, לרבות שלב ריבוד האספלט.

להלן מפורטת מערכת איטום מבוססת על חומר מסוג פוליאוריאה חמה. מערכת זו מתאימה למיסעות גשרים מבטון ללא מגבלה מבחינת השיפועים (לאורך, לרוחב או באלכסון), ובניגוד למערכות הביטומניות הסטנדרטיות מתאימה גם ליישום על גבי מיסעות גשרים מבטון בהן השיפועים גדולים מ-7%.

 

חומרים

המערכת כולה תעמוד בדרישות המפורטות במפרט חברת נתיבי ישראל בסעיף 05.01.02.03.01, והחומרים המרכיבים את המערכת יהיו תואמים לאישור הנדרש בסעיף הנ"ל.

המערכת הינה מורכבת מהמוצרים הבאים:

 

  • שכבת יסוד (פריימר) - שכבת היסוד בו ייעשה שימוש יהיה ציפוי יסוד אפוקסי על בסיס מים מסוג MAXEPOX PRIMER W של חברת DRIZORO. הפריימר יהיה עמיד לסביבה בסיסית (אלקלית), ועליו לעמוד בחוזק שליפה מהבטון, לאחר יישומו, שלא יפחת מ-1.5 מגפ"ס.
     
  • ממברנה מבוססת פוליאוריאה חמה אלסטומרית אטימה למים - החומר יהיה מסוג MAXELASTIC POLY של חברת DRIZORO.
     
  • שכבת הגנה על האיטום - שכבת הגנה על האיטום תהיה מבוססת על חומר האיטום עצמו מסוג MAXELASTIC POLY של חברת DRIZORO, בתוספת פיזור סיליקה בעל תכולת רטיבות נמוך מ-1%. גודל אגרגט הסיליקה יהיה 0.3-0.8 מ"מ.

 

 

ציוד

 יישום הפריימר יכול להתבצע במריחה ידנית או באמצעות ציוד התזה מתאים לצמיגות ולסוג החומר. לרוב מכונות התזה מסוג איירלס חדישות מתאימות ליישום הפריימר.

לצורך יישום שכבת האיטום וכן שכבת ההגנה, שתיהן מבוססות על אותה הפוליאוריאה החמה, יש להשתמש בציוד ייעודי מתאים לעבודות מסוג זה. מומלץ למפקח לוודא מול חברת ביטום את התאמת הציוד לחומר עצמו לפני תחילת הביצוע.

 

 התקנה ויישום

 העבודה תבוצע ע"י קבלת מיומן, בעל ידע וניסיון, בשיטה בה אמור להתבצע האיטום, ושקיבל הסמכה על ידי חברת ביטום. יש להזמין נציג של המחלקה הטכנית של חברת ביטום לכל אורך ביצוע עבודות האיטום.

 

הגבלות תנועה

בזמן יישום מערכת האיטום, לא תורשה תנועת כלי רכב על חלק המיסעה שנאטם, למעט כלי רכב הקשורים ישירות בפעולת האיטום וציוד סלילה. לאחר תחילת עבודות האיטום ועד ליישום שכבת ההגנה, לא תורשה תנועת כלי רכב על חלק המיסעה שנאטם.

 

נהלים

הקבלן יבצע את כל עבודות האיטום ברצף, כך שלא יהיו פערי זמן או השהיות בפעולות האיטום השונות, למעט השהיות הנדרשות עפ"י מפרט זה.

 

הכנת השטח לאיטום

אשפרת בטון המיסעה כולל המעקות, מדרכות ואיי תנועה במשך 7 ימים לפחות ממועד סיום היציקה לפי דרישות התקן. אשפרת הבטון תיעשה בעזרת יריעת אשפרה ייעודית עשויה מבד PE מסוג ביטום קיור.

הבטון יהיה בגיל של 28 יום לפחות לפני תחילת עבודות האיטום.

לפני, בעת ולאחר יציקת הבטון אין לעשות שימוש בשמן תבניות או בחומר מסוג curing compound.

פני המיסעה יעובדו בעזרת סרגל ויברציוני. אין לעבד את פני המיסעה בעזרת "הליקופטר" מחשש לכליאת בועות אוויר מתחת לפני השטח.

יש לחתוך ברזלים בולטים עד לעומק של 1 ס"מ ולהשלים את השקעים שנוצרו באמצעות חומר שיקום מסוג MAXRITE F של חברת DRIZORO המשווק ע"י חברת ביטום.

יש לנקות באופן יסודי את פני בטון התשתית (פני מיסעת הגשר, מעקות וכו'), ולבצע, במידת הצורך, תיקון של סגרגציות לפי מפרט השיקום של חברת ביטום (טיפול בברזל החשוף באמצעות MAXREST PASSIVE ושיקום הבטון עם חומר מסוג MAXRITE F של חברת DRIZORO המשווק ע"י חברת ביטום). התיקונים יהיו בעובי של 5 מ"מ לפחות. במידה וישנם מקומות הזקוקים לטיפול, אך עומקם פחות מ-5 מ"מ, יש להעמיקם עד לעומק של 5 מ"מ ואז לבצע את התיקון הנדרש.

יש לטפל בסדקים באמצעות אותו חומר השיקום הנ"ל. כאשר רוחב הסדקים יהיה קטן מ-5 מ"מ, יש לפתוח אותם עד לרוחב הנ"ל. לאחר מכן יש לעבד את שפות הסדק, לנקות את פנים הסדק ולמלא אותו בחומר השיקום.

במידה ופני השטח אינם מישוריים דיים, יש להביאם לפילוס באמצעות שימוש בחומר צמנטי-אפוקסי מסוג MAXEPOX CEM תוצרת חברת DRIZORO המשווק ע"י חברת ביטום. העובי ליישום ינוע בין 1 ל-5 מ"מ. במידה ונדרש למלא אזורים בעובי גדול מ-5 מ"מ, יש ליישם מספר שכבות. אין להשתמש במוצר זה לצורכי שיקום בטון, אלא רק לפילוס.

יש להמתין 7 ימים לייבוש חומר השיקום לפני המשך העבודה. את שטח פני המיסעה יש להכין באמצעות ליטוש עם דיסק יהלום של פני מיסעת הבטון, עד לקבלת רמת חספוס 3CSP (Concrete Surface Profile).

יש להכין חריצים בגודל של 0.5*0.5 ס"מ על גבי המעקות ולדאוג לניקיונם המוחלט. חריצים אלו ישמשו כקווי עיגון למערכת. חריצים אלו יוכנו בגובה של 10 מ"מ מתחת למפלס האספלט המתוכנן. שכבת הפוליאוריאה שתותז, לרבות שכבת הפריימר, יבוצעו גם לתוך חריצים אלו. יש לשים לב שלא 'למלא' את החריצים בפריימר. יש לסלק חומר עודף במידה ומצטבר שם.

יש לוודא, לפני המשך העבודה, שפני הבטון נקיים ויציבים, ללא חלקים רופפים, חורים, בליטות, סגרגציות, שאריות של חומרים כלשהם, שמנים, לכלוכים וכו'.

יש לבצע בדיקות מדגמיות של חוזק הבטון של מיסעת הבטון בשליפה. חוזק השליפה לא יפחת מ-1.5 מגפ"ס.

יש לנקות את פני המיסעה מכל פסולת, עצם זר ואבק. יש להמתין 24 שעות לפני המשך העבודה.

 

שכבת יסוד (פריימר)

לאחר גמר התיקונים וההכנות יש ליישם, בעזרת רולר או איירלס מתאים כאמור לעיל, את שכבת הפריימר מסוג MAXEPOX PRIMER W של חברת DRIZORO, בכמות של 300 גר'/מ"ר. יש להקפיד על הכנת החומר כמפורט בדף המוצר. יש לוודא שתכולת הרטיבות של התשתית לא תעלה על 5%. טמפרטורת הסביבה צריכה להיות לפחות 3 מ"צ מעל נקודת הטל. הלחות היחסית של האוויר לא תעלה על 85% בעת היישום.

לאחר יישום שכבת הפריימר יש להמתין לייבושו המלא לפני התזת שכבת הפוליאוריאה.

זמן ההמתנה לייבוש הנ"ל עשוי להשתנות בהתאם לטמפרטורת הסביבה, ללחות היחסית של האוויר, החשיפה לשמש ולרוחות וכד'. בתקופת החורף זמן ההמתנה יהיה ארוך יותר. בדרך כלל פרק הזמן הדרוש לייבושו המלא של הפריימר נע בין 24 ל-48 שעות.

את ציפוי היסוד יש ליישם על בטון יבש ונקי בלבד, וכאשר טמפרטורות התשתית והסביבה גבוהות מ-C10° ונמצאת במגמת עליה. כמו כן יש לשים לב כי הטמפרטורות הנ"ל לא יהיו נמוכות מ-C10° במהלך 24 השעות העוקבות את גמר היישום.

במידת האפשר, מומלץ לבצע את שכבת הפריימר אך ורק על גבי אזורים שיקבלו את שכבת הפוליאוריאה באותו היום.

יש לעיין היטב בדף המוצר של החומר לפני תחילת העבודה, וכן לבצע את בדיקות התשתית הדרושות מבעוד מועד, כגון בדיקת נקודת הטל (Dew Point), תכולת הרטיבות של התשתית וכד'.

במידה והתשתית תהיה מאוד פורוזיבית, ייתכן ותידרשנה שתי שכבות של שכבת היסוד.

ברוב הגשרים קיימים תפרי התפשטות בקצוות המיסעה, כאשר התפר מורכב מאביזר מתועש בעל פסים מתכתיים לאורך התפר עצמו. יש ליישם את שכבת היסוד גם על גבי החלק האנכי של התפר עצמו, קרי הצד שיבוא במגע עם האספלט לאחר הריבוד.

 

מפגשי "מעקה-מיסעה"

בכל מפגש מעקה-מיסעה, תפר התפשטות מיסעה, קולטנים-מיסעה ופרטי קצה אחרים, יגיש הקבלן לאישור מנהל הפרויקט את פרטי האיטום, אותם הכין או קיבל ממזמין העבודה, ומותאמות לגשר אותו יש לאטום. בכל המפגשים של מעקה עם פני המיסעה יש לייצר העגלה (רולקה) באמצעות מילוי מסטיק פוליאורתני מסוג 2BPU.

 

תפרי התפשטות

במידה ויש תפר התפשטות בשטח הגשר יש להתייעץ עם נציגי המחלקה ההנדסית בנוגע לטיפול בתפר עצמו.

 

יישום שכבת הפוליאוריאה

על מתיז הפוליאוריאה להצטייד בציוד מגן תואם לאופן הביצוע, קרי חליפת התזה, משקפי מגן, כפפות גומי וכד'.

לפני ביצוע שכבת האיטום יוודא הקבלן כי שכבת פריימר האפוקסי נקייה מלכלוך ואבק. יש לוודא שתכולת הרטיבות של התשתית לא תעלה על 5%. טמפרטורת הסביבה צריכה להיות לפחות 3 מ"צ מעל נקודת הטל. הלחות היחסית של האוויר לא תעלה על 85% בעת היישום.

שכבת הפוליאוריאה תיושם על גבי שכבת היסוד בכמות של 2.4 ק"ג/מ"ר, המייצרת עובי יבש של 2.3 מ"מ. מומלץ לבצע את ממברנת הפוליאוריאה ב-2 שכבות ניצבות, כאשר הכמות להתזה תהיה של 1.2 ק"ג/מ"ר לכל שכבה.

שכבת הפוליאוריאה תיושם בצורה רציפה וללא תפרים. בכל מקום בו ייווצר תפר קר, יש לבצע חפיפה ברוחב של 10 ס"מ, כאשר יש לדאוג שהמשך העבודה עם הפוליאוריאה החמה יבוצע במסגרת חלון הזמן המותר לכיסוי השכבה הקיימת כמפורט בדף המוצר של החומר. יש להקפיד כי בעת יישום הפוליאוריאה לא יותז חומר לתוך צינורות הניקוז המותקנים בגשר.

העבודה תיעשה עפ"י כללי הבטיחות הנדרשים לעבודה עפ"י חוק הבטיחות בעבודה הנהוגים בעבודה מסוג זה, וע"י אנשים מיומנים בעבודה כזו.

יש לעיין היטב בדף המוצר של החומר לפני תחילת העבודה, וכן לבצע את בדיקות התשתית הדרושות מבעוד מועד, כגון בדיקת נקודת הטל (Dew Point), תכולת הרטיבות של התשתית וכד'.

את הפוליאוריאה יש ליישם על בטון יבש ונקי בלבד, וכאשר טמפרטורות התשתית והסביבה גבוהות מ-C10° ונמצאת במגמת עליה. כמו כן יש לשים לב כי הטמפרטורות הנ"ל לא תהיינה נמוכות מ-C10° במהלך 24 השעות העוקבות את גמר היישום.

 

יישום שכבת הגנה

לפני תחילת היישום של שכבת ההגנה יש לבדוק כי עובי ממברנת האיטום מתאים למפורט לעיל. כמו כן יש לוודא כי פני השטח נותרו נקיים ושלמים. במידה ויהיה צורך בתיקונים יש לפעול כמפורט בהמשך מפרט זה.

את שכבת ההגנה יש ליישם במסגרת חלון הזמן המאפשר זאת, קרי בתור 12 שעות לאחר יישום שכבת הפוליאוריאה העיקרית. לצורך מדידת הזמן, יש לקחת בחשבון את מועד תחילת הביצוע ולא את סופו.

שכבת ההגנה מורכבת תחילה מפיזור אגרגט סיליקה בעל גודל גרגיר של 0.3 עד 0.8 מ"מ. הפיזור יהיה אחיד על פני כלל שכבת הפוליאוריאה. לאחר שלב הפיזור יש לבצע התזה של שכבה נוספת של פוליאוריאה, מסוג דומה לזה שהותז לפני כן, אך בכמות של 0.5 ק"ג/מ"ר. שכבה זו מיועדת להגן מכאנית על שכבת האיטום העיקרית, וכן מהווה מחסום 'תרמי' לפני ריבוד האספלט על פני אותה השכבה.

בעת יישום שכבת ההגנה יש לשים לב שלא לפגוע בפיזור אגרגט הסיליקה, עד כמה שניתן.

 

תיקונים

במידה ושכבת האיטום העיקרית תיפגע מסיבה כלשהי יש לתקן בהתאם להנחיות יצרן המערכת, קרי פתיחת האזור הפגוע באמצעות סכין יפני, חיתוך האזור הפגוע עד למקום בו שכבת הפוליאוריאה שלמה ודבוקה היטב לתשתית, ניקוי יסודי של המקום ואז התזת פוליאוריאה מחדש על האזור הפגום, כך שהיקף התיקון יבלוט ב-10 ס"מ מעבר לאזור הפגוע עצמו. במידה והתיקון מתבצע למעלה מ-12 שעות שלאחר התזת שכבת הפוליאוריאה העיקרית, יש למרוח מסביב לאזור הפגום, על גבי הפוליאוריאה הקיימת, ממס מסוג MEK על מנת להבטיח הידבקות של חומר התיקון לפוליאוריאה הקיימת.

במקרים חריגים ניתן לעשות שימוש בפוליאוריאה ביישום קר לטובת התיקונים, אך יש להתייעץ עם נציג המחלקה ההנדסית של חברת ביטום לפני כן לקבלת אישור לנ"ל.

 

איטום תעלות, פרטי ניקוז, מעקות וכד'

איטום אלמנטים מיוחדים ופרטי איטום מיוחדים יבוצעו בהתאם לדרישות התכנון ובהתאם להנחיות המפורטות לעיל במפרט כללי, לאחר בדיקה שהנחיות אלו תואמות לתכנון ולמצב בשטח.

  

ריבוד האספלט

 מומלץ לבצע את ריבוד האספלט במועד כמה שיותר קרוב למועד סיום ביצוע מערכת האיטום.

שכבת האספלט הראשונה על פני מערכת האיטום של המיסעה יהיה אספלט מסוג תערובת אספלט מלאה, אגרגט בגודל מקסימלי "1, עובי שכבת האספלט לא יקטן מ-4 ס"מ. טמפ' האספלט תהיה גבוהה מ-140 מעלות אך לא יותר מ-170, וזאת על מנת לשמור על שלמות מערכת האיטום. יש לבצע מדידה של טמפרטורת האספלט בשטח לפני ביצוע עבודות הסלילה.

הפינישר יהיה בעל זחל גומי בלבד. יש לתדרך את נהגי משאיות האספלט לא לבצע בלימות חזקות ופתאומיות כאשר הינם נמצאים על גבי מערכת האיטום של הגשר, וכן לא לבצע פניות וסיבובים חדים.

מומלץ לבצע את ריבוד האספלט בשעות המוקדמות של הבוקר, המאוחרות של היום או בלילה.