כללי

המפרט הכללי הנוכחי מתייחס לאיטום חדרים רטובים ביתיים, קרי המוכרים כרמה א' עפ"י הגדרות הספר הכחול. במידה והחדר הרטוב שיש לאטום הינו ברמה ב' עפ"י הגדרות המסמך הנ"ל, יש לפנות לנציגי המחלקה ההנדסית של חברת ביטום.

אופן היישום של כל מוצר שיוזכר במהלך המפרט יהיה בהתאם לדף כל מוצר מעודכן הקיים באתר של חברת ביטום.

אין להתחיל בעבודות הטיח לפני שחלפו 28 ימים לפחות מגמר עבודות היציקה והבניה.

 

איטום רצפות חדרים רטובים


הכנת השטח

יש לצקת חגורת בטון מתחת לקירות ההיקפיים ומתחת למחיצות הפנימיות של החדר הרטוב. במידה והקירות ו/או המחיצות בנויים מבטון, קורות אלו לא רלוונטיות כמובן. הנ"ל מיועד לייצר הפרדה מוחלטת בין האזור הרטוב ולבין האזורים היבשים שמסביב.

קורות אלו יהיו בנויות מבטון ב-20 לפחות, הן יהיו מעוגנות לרצפת הבטון והן יהיו יצוקות עד לגובה של 10 ס"מ מעל מפלס הריצוף המתוכנן.

במקרה של התקנת מקלחון ללא אגנית מוכנה, מומלץ לצקת חגורת בטון גם מסביב המקלחון, ליצירת אגן ניקוז נפרד ואטום לאזור המקלחון.

יש לבנות רולקות צמנטיות בחתך של 5*5 ס"מ בכל מפגש קיר / רצפה באמצעות חומר שיקום מושבח בפולימרים מסוג KÖSTER REPAIR MORTAR. יש להמתין לייבוש המלא של הרולקות לפני המשך הביצוע.

 

אחרי ביצוע החציבה לשקעים עבור צנרת הניקוז ולפני התקנת צנרת הניקוז, יש לאטום את רצפת החדר הרטוב באמצעות חומר איטום צמנטי מוגמש מסוג ביטומסיל. האיטום יתבצע כדלקמן:

 • ניקוי יסודי של רצפת החדר הרטוב.
 • הרטבה / הספגת המשטח במים נקיים. יש לסלק עודפי מים לפני האיטום.
 • בעונת החורף אין להפריז בהרטבה.
 • מריחת ביטומסיל על גבי המשטח אשר תתבצע בעזרת מברשת בעלת סיבים קשיחים, לרבות עליה על גבי הקירות והמחיצות עד לגובה של 15 ס"מ מעל מפלס הריצוף המתוכנן..
 • יש להחדיר את החומר גם לשקעים, במידה וישנם, כך שכל המשטח יצופה באופן אחיד.
 • במידה והתשתית מתייבשת במהירות, יש להרטיב שנית ברסס קל, במהלך הביצוע.
 • יישום ביטומסיל ייעשה בשתי שכבות של 1.25 ק"ג אבקה למ"ר כל אחת.
 • יש למרוח ביטומסיל בשני גוונים (אפור ולבן), שתי וערב, כדי לוודא כיסוי מלא של כלל השטח ע"י חומר האיטום.
 • להבטחת איכות הציפוי המתקבל, יש להרטיב את שכבות הביטומסיל ברסס מים קל למחרת הביצוע ובמשך שלושה ימים, בתכיפות של 2-3 פעמים ביום. בימים חמים מומלץ להרטיב את הביטומסיל עוד באותו יום, ע"י רסס קל.
   

לאחר יישום חומר האיטום הצמנטי על גבי הרצפה, יש להתקין את הצנרת ואביזרי הניקוז תוך הקפדה על הפרטים הבאים:

 • בפתח הניקוז בפינת הדוש / המקלחון יש להתקין נקז / מחסום רצפה מתוצרת DALMER, דגם מחסום רצפה גבוה או מחסום רצפה נמוך.
 • לנקזים אלו יש להתקין את האביזרים המשלימים הבאים: תושב משפר ניקוז תחתון, מאריך לריצוף עם רשת נירוסטה 100*100 מ"מ, יריעת KARDI להתחברות עם מערכת האיטום של הרצפה ויריעת GEOTEX לסינון ומניעת כניסת חול או שומשום לפתח התחתון של הנקזים.
 • לאחר בדיקת תקינות מערכת הניקוז, יש לצקת שיפועי בטון במקלחון כלפי פתח הנקז.
   

במקרה של אגנית מוכנה בפינת הדוש / המקלחון, יש להתקין פרט ניקוז מסוג DALMER SHOWER TRAP SOLOS על גבי שכבת האיטום של רצפת החדר הרטוב, כאשר מומלץ לפרוש מתחתיו יריעה ביטומנית בעובי 4 מ"מ מסוג ביטומגום 4R במידות 20*20 ס"מ.

 

בפתח הניקוז השני ברצפה יש להתקין נקז / מחסום רצפה מתוצרת DALMER, דגם מחסום רצפה גבוה, מחסום רצפה נמוך בעל שתי יציאות או מחסום רצפה נמוך בעל 4 יציאות. לנקז זה יש להתקין את האבזרים המשלימים הנזכרים לעיל. 

צנרת הניקוז תבוטן עם חומר שיקום צמנטי כנ"ל, ומערכת האיטום הביטומנית העיקרית תיושם על גבי הרצפה האטומה עם חומר האיטום הצמנטי הראשוני.

לאחר בדיקת תקינות מערכת הניקוז, מומלץ לצקת מדה בטון (ב-30 לפחות) ברצפת החדר הרטוב לכיסוי צנרת הניקוז ולקבלת תשתית בטון יציבה, מישורית וחלקה ברצפה, לפני מערכת האיטום הביטומנית והנחת אריחי הקרמיקה. יש כמובן לקחת בחשבון את יציקת המדה בעת קיבוע אבזרי הניקוז, כך שיהיה ניתן להתחבר אליהם עם שכבת האיטום הביטומנית העיקרית שתיושם על גבי המדה.

כמו כן, ובמידה ויוצקים את שכבת המדהה נ"ל, הרולקות המתוארות לעיל יבוצעו בשלב הנוכחי ובחתך קטן של 1*1 ס"מ בכל מפגש קיר / רצפה, עם חומר האיטום הצמנטי המוזכר לעיל. 

 

שלבי ביצוע מערכת האיטום ברצפת החדר הרטוב 

 • מריחת פריימר אפוקסי דו-רכיבי ע"ב מים מסוג אקווה פוקסי בכמות של 200 גר'/מ"ר על גבי השטחים האופקיים והרולקות. שכבת הפריימר ברולקות תעלה ב-15 ס"מ מעל המפלס המתוכנן של ריצוף החדר הרטוב. במקרה של קירות עשויים מלוחות גבס, תיושם שכבת הפריימר לכל גובה הקורה שמתחת למחיצת הגבס, כולל עליה של 5 ס"מ על סרט ההדבקה הבוטילי שבין הקורה ללוח הגבס. במידה והקורה כבר נאטמה (כולל פני הקורה) לפני התקנת קיר הגבס, הפריימר ייושם רק על סרט ההדבקה הבוטילי הנ"ל.
 • המתנה של 1.5-2 שעות לייבוש, בהתאם לתנאי מזג האוויר והשטח.
 • מריחת שכבת BPU 10 / BPU 10V בכמות של 1.25 ק"ג/מ"ר על גבי השטח האופקי ועל הרולקות עד לגובה העליון של יישום הפריימר. יש להמתין לייבוש במשך 3-4 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר והשטח.
 • מריחת שכבה שנייה של BPU 10 / BPU 10V בכמות של 1.25 ק"ג/מ"ר. ייבוש של 24 שעות לפחות,  בהתאם לתנאי מזג האוויר והשטח, לפני מילוי חול / שומשום.
 • במקרה של יישום חומר האיטום על גבי שכבת מדה בטון, יש לפזר חול ים גס על גבי שכבת האיטום השנייה בעודה טרייה, על מנת להגדיל את חוזק ההידבקות של הקרמיקה על גבי שכבת האיטום.
 • במקרה של ביצוע בדיקת הצפה, יש להמתין 5 ימים לפחות לייבוש מלא לאחר גמר היישום של השכבה השנייה, בהתאם לתנאי מזג האוויר והשטח.
 • במקרה ששכבת האיטום בוצעה על גבי החומר הצמנטי ברצפה ולא על גבי מדה בטון, יש לפרוש עליה בד גיאוטכני במשקל 200 גר'/מ"ר לפחות להגנה על מערכת האיטום לפני פיזור שכבת החול / השומשום.
    

איטום קירות חדרים רטובים


קירות עשויים מבלוקי בטון

הכנת השטח

התשתית תהיה נקייה, ללא שומנים, צבע, חלקים רופפים, אבק וכל דבר אחר אשר עלול להפריע להידבקות חומר האיטום לתשתית. מוטות קשירה יש לחתוך בעומק 2 ס"מ ולסתום בחומר שיקום צמנטי מסוג MORTAR REPAIR KÖSTER. יש לסתום בטיט כנ"ל גם סדקים (לאחר הרחבתם) וקיני חצץ בבטון ולהמתין 24 שעות לייבוש.

יש לבצע שכבת הרבצה צמנטית על גבי הקירות עם טיט הרבצה צמנטי וטיח מיישר, עפ"י המוגדר בת"י 1920. יש להקפיד על אשפרה מתאימה במים במשך 3 ימים.

באזור הדוש, המקלחון ו/או האמבטיה, יש למרוח את הקירות בשתי שכבות של חומר איטום צמנטי מסוג VANDEX BB 75 Z ולבצע אשפרה כנ"ל.

לפני השימוש בחומר האיטום, יש לנקות היטב את פני השטח ולהרחיק כל לכלוך וכל עצם זר. יש לבצע העגלות (רולקות) מטיט צמנטי מסוג MORTAR REPAIR KÖSTER בכל מפגש קיר / רצפה כאמור לעיל.

 

שלבי ביצוע איטום הקירות באזור פינת הדוש, האמבטיה והכיור

 • הרטבה / הספגת המשטח במים נקיים. יש לסלק עודפי מים לפני הטיפול.
 • בעונת החורף אין להפריז בהרטבה.
 • מריחת חומר איטום צמנטי מסוג VANDEX BB 75 Z על גבי כלל המשטח, אשר תתבצע בעזרת מברשת בעלת סיבים קשיחים.
 • יש להחדיר את החומר גם לשקעים, במידה וישנם, כך שכלל המשטח יצופה באופן אחיד.
 • במידה והתשתית מתייבשת במהירות, יש להרטיב שנית ברסס קל במהלך הביצוע.
 • יישום חומר האיטום הצמנטי מסוג VANDEX BB 75 Z ייעשה בשתי שכבות של 1.25 ק"ג אבקה למ"ר כל אחת.
 • להבטחת איכות הציפוי המתקבל, יש להרטיב את שכבות חומר האיטום הצמנטי מסוג VANDEX BB 75 Z ברסס מים למחרת הביצוע ובמשך שלושה ימים, בתכיפות של 2-3 פעמים ביום. בימים חמים מומלץ להרטיב את החומר עוד באותו היום ע"י רסס קל.
   

קירות עשויים מלוחות גבס

הכנת השטח

במקרה שקירות החדר הרטוב עשויים מלוחות גבס, יש להקפיד לבנות קורה מבטון כמתואר לעיל, זאת כדי למנוע בנוסף טבילה של החלק התחתון של לוח הגבס במים.

את הדופן הפנימית של הקורה ואת פני הקורה עצמה יש לאטום בחומר האיטום הצמנטי מסוג ביטומסיל המיושם ברצפת החדר הרטוב, כדי למנוע עליה קפילארית של מים מן הקורה ללוחות הגבס ולחלל שביניהם. האיטום יבוצע לפני הרכבת לוחות הגבס על הקורה.

לאורך התפר בין לוח הגבס לקורה, יש למלא את מרווח האוויר עם מסטיק פוליאוריטני ייחודי מסוג PUS POLYURETHANE SEALANT. לאחר הייבוש, יש להדביק סרט הדבקה בוטילי עם גב לבד מסוג BUTYLENE FLEECE BRICO בעובי 1.5 מ"מ וברוחב 10 ס"מ. יש להדביק את סרט ההדבקה הנ"ל על כלל קווי החיבורים בין הלוחות השונים, לרבות פינות אנכיות בין 2 לוחות גבס. יש לאטום בסרט הדבקה דומה, אך ברוחב 30 ס"מ, גם את אזור החדירה של ברזים וראש המקלחת דרך לוחות הגבס.

 

שלבי איטום קיר עשוי מלוחות גבס במערכת ביטומסיל גמיש

 • המערכת כוללת שתי שכבות, כאשר יש ליישם את השכבות בצורה של שתי וערב. יש להבריש את השכבה הראשונה בצורה אנכית, ואת השכבה השנייה בצורה אופקית.
 • מריחת שכבה ראשונה של ביטומסיל גמיש בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר על כל שטח הקירות, כולל על סרט ההדבקה שבין לוח הגבס לקורה.
 • במידה ולא טופלו התפרים שבין לוחות הגבס עם סרטים בוטיליים מצופים בלבד פוליאסטר כאמור לעיל, יש לבצע הטבעת רצועות ארג פוליאסטר מסוג KÖSTER SUPERFLEECE ברוחב 15 ס"מ בשכבת הביטומסיל גמיש הטריה, בתפרים בין לוחות גבס סמוכים. ייבוש ראשוני מתאים של שכבת הביטומסיל גמיש בהתאם לתנאי מזג האוויר והשטח.
 • מריחת שכבה שנייה של ביטומסיל גמיש בכמות דומה של 1.5 ק"ג/מ"ר על גבי השכבה הראשונה. יש לבצע אשפרה מתאימה לחומר האיטום, קרי הרטבה ברסס מים למחרת יום הביצוע ובמשך שלושה ימים, בתכיפות של 2-3 פעמים ביום.
 • ייבוש מתאים, בהתאם לתנאי מזג האוויר והשטח.
    

חיפוי הרצפה והקירות באריחי קרמיקה


כללי

אין להתחיל בעבודות ההדבקה לפני שחלפו 28 יום מגמר עבודות הטיח.

לאחר גמר עבודות האיטום ברצפה ולאחר גמר עבודות הטיח והאיטום בקירות החדר הרטוב, יש לבצע  בדיקת הצפה כדי לוודא שהחדר הרטוב אטום באופן תקין. לאחר מכן, ניתן לבצע חיפוי של שטח הקירות  והרצפה. 

 

חיפוי הרצפה והקירות באריחי קרמיקה 

רצפת החדרים הרטובים

במקרה של מילוי באמצעות חול או שומשום מעל שכבת האיטום, יש לבצע את הנחת אריחי הקרמיקה ברצפה באמצעות טיט צמנטי ייעודי לריצוף, עפ"י המוגדר בת"י 1555 חלק 3. יש להקפיד ולמרוח גם את כלל שטח גב האריח עם דבק ייעודי לאריחים, המתאים לת"י 4004 (דבקים לאריחים), בשכבה שעובייה 1-2 מ"מ, לפני ההצמדה לטיט הצמנטי לריצוף.  במידה ואריחי הריצוף מודבקים ישירות על גבי שכבת האיטום לאחר יציקת מדה, יש להשתמש בדבק אריחים ייעודי המתאים לדרישות ת"י 4004 כנ"ל. היישום יבוצע עפ"י הנדרש בת"י 1555 חלק 2 (חיפוי פנים בהדבקה), כאשר תבוצע מריחת דבק האריחים הן על התשתית והן על גב האריח, לפני ההצמדה.

במקרה של הדבקת קרמיקה ישירה על גבי חומר האיטום, יש לוודא כי המערכת כולה מתאימה לדרישות התקן הישראלי 6422.


קירות החדר הרטוב

את אריחי הקרמיקה יש להדביק לקירות החדר הרטוב באמצעות דבק אריחים אשר מתאים לתשתית (בלוקי בטון עם טיט הרבצה וטיח מיישר או לחילופין לוחות גבס, אשר אטומים באזורים המתאימים לפי המפורט לעיל). הדבק יתאים לדרישות ת"י 4004 (דבקים לאריחים). היישום יבוצע עפ"י הנדרש בת"י 1555 חלק 2 (חיפוי פנים בהדבקה), כאשר תבוצע מריחת דבק האריחים הן על התשתית והן על גב האריח לפני ההצמדה כנדרש.

במקרה של הדבקת קרמיקה ישירה על גבי חומר האיטום, יש לוודא כי המערכת כולה מתאימה לדרישות התקן הישראלי 6422. 


בגמר החיפוי

יש ליישם רובה אקרילית או רובה אפוקסית מתאימה במרווחים שבין אריחי הקרמיקה, הן ברצפה והן בקירות.  

הערה - אפשרות נוספת לאיטום רצפה וקירות חדרים רטובים הינה שימוש במערכת KÖSTER BD 50 המבוססת על פולימר משחתי מתקדם, ידידותי למשתמש ולסביבה (ראה מפרט מתאים). יש להתייעץ עם נציגי המחלקה ההנדסית של חברת ביטום.

 
ערך: אינג' איתן חביב