הנחיות לאיטום מרתפים ומבנים תת קרקעיים באמצעות יריעות ביטומניות

 מערכת איטום המקובלת שנים רבות, מתחת לרצפת המרתף ובקירותיו, כוללת יריעות ביטומניות.

באדמות רגילות לא תופחות
1. יש לצקת שכבת בטון רזה בעובי של 5 ס"מ בכל ההיקף. רוחב פס העיבוי כ- 60 ס"מ. רצוי להוסיף זיון רשת באיזור העיבוי כדי למנוע את סדיקתו. על שכבת הבטון הרזה לבלוט לפחות 30 ס"מ מהקיר כדי לאפשר התחברות שכבות איטום הקיר עם שכבות איטום הרצפה. על שכבת הבטון הרזה להיות ישרה וחלקה.
2. מריחת פריימר 101 בכמות של 300 גר'/מ"ר, כיומיים לאחר יציקת הבטון הרזה. המתנה של  24 שעות לייבוש.
3. הלחמת יריעות ביטומניות תקניות מסוג SBS בעובי 4 מ"מ ללא אגרגט (כגון: ביטומגום 4R שחור) על כל השטח. 
ההלחמה תהיה מלאה, תוך הקפדה על חפיפות ברוחב 10 ס"מ בין יריעות סמוכות. היריעה תתאים לדרישות ת"י 1430/3 ליריעות מסוג R.
4. הלחמת שכבה שניה של יריעות כמפורט בסעיף 3, על כל השטח. שכבה זו תיושם בהזזה של חצי  רוחב יריעה כלפי השכבה הראשונה.
5. פריסת יריעות הגנה מ- HDPE כגון ביטודריין.

באדמות תופחות
1. יש לצקת שכבת בטון רזה בעובי 5 ס"מ על גבי ארגזי פוליסטירן מוקצף בעלי דופן מוקטן באזור המגע עם הקרקע.
2. הנחת יריעות נייר זפת באופן חופשי על הבטון הרזה בחפיפות של 10 ס"מ בין יריעות סמוכות.
3. פרישת יריעות ביטומניות תקניות מסוג SBS בעובי 4 מ"מ ללא אגרגט (כגון ביטומגום 4R שחור) על כל השטח והלחמת היריעות אחת לשניה בחפיפות בלבד. רוחב החפיפה 10 ס"מ. היריעות יתאימו לדרישות ת"י 1430/3 ליריעות מסוג R. יש להקפיד על הלחמה נאותה בחפיפות.
4. הלחמת שכבה שניה של יריעות ביטומניות מן הסוג המוגדר בסעיף 3. ההלחמה תהיה מלאה לכל השטח. החפיפות בין שתי יריעות סמוכות יהיו ברוחב 10 ס"מ.
5. הלחמת רצועות עיגון ייעודיות מסוג TERASTOP לפני היריעות הביטומניות במרווחים המומלצים ע"י היצרן.
6. יציקת מדה בטון בעובי 4 ס"מ. בתוך שכבת המדה תונח רשת פלדה 30 # 5 וממנה יצאו קוצים כל 60 ס"מ לעיגון המדה ברצפת המרתף.
7. הנחת ברזל ויציקת רצפת המרתף.

 

איטום קירות מבנים תת קרקעיים

קיר הבטון חייב להיות חלק, ללא בליטות וקוצי מתכת, עם משטח פנים אטום וצפוף וללא כיסי חצץ.
קוצים יחתכו בעומק של 1 ס"מ לפחות בתוך הקיר והשקע ימולא בטיט צמנטי. כאשר הקיר שהתקבל אינו חלק, יש לטייח אותו בתערובות של טיט צמנטי משופר בתוסף אקרילי, לדאוג לאשפרה מתאימה במים במשך 3 ימים ולהמתין עוד כשבוע לייבוש לפני תחילת עבודות האיטום. לאחר הייבוש יש לדאוג לניקוי יסודי של אזור תחתית הקיר ושולי הבטון הרזה האטומים ביריעות ביטומניות ומוגנים ביריעות הביטודריין ובמדה בטון, כפי שהוגדר בפרק איטום רצפת המרתף. 

אופן ביצוע איטום הקירות

1. מריחת פריימר 101 בכמות של 300 גר'/מ"ר על הקיר. המתנה של 24 שעות לייבוש.
2. הלחמת יריעה ביטומנית תקנית מסוג SBS בעובי 4 מ"מ ללא אגרגט (כגון: "ביטומגום 4R שחור") על הקיר. היריעה תתאים לדרישות ת"י 1430/3 ליריעות מסוג R. ההלחמה תתבצע מלמטה כלפי מעלה.

יריעה זו תרד ותתחבר בהלחמה מלאה לשוליים הבולטים של הבטון הרזה שרוחבם 30 ס"מ, אשר אטומים ביריעות הביטומניות של הרצפה. יש להקפיד במיוחד על ביצוע ההלחמה המלאה באזור השוליים.  החפיפה בין שתי יריעות סמוכות - 10 ס"מ.
3. הלחמת שכבה שניה של יריעה ביטומנית על פני שטח הקירות ועל השוליים הבולטים שבתחתית הקירות. החפיפה בין שתי יריעות סמוכות 10 ס"מ. שכבה זו תיושם בהזזה של חצי רוחב יריעה כלפי השכבה הראשונה.
4. בקצה העליון של היריעות, יש לדאוג להלחמה מלאה, לגיהוץ היריעה ומריחת מסטיק ביטומני גמיש מסוג מסטיק 244 על קצה היריעה בחיבור עם הבטון.
5. הגנת מערכת האיטום של הקירות תבוצע ע"י יריעות הגנה וניקוז תלת מימדיות מ- HDPE מסוג  ביטודריין.