הכנת שטח:

וודא תקינות מרזבים, שיפועי זרימה ( מינימום 1.5% ), רולקות מעוגלות במפגש עם כל משטח אנכי. במידה ואין רולקות, יש ליישם רולקות במידות 1.5X1.5 ס"מ בכל מפגש קיר-רצפה, מטיט צמנטי מושבח בפולימר אקרילי (20% מכמות הצמנט).

בגג בטון חדש:

יש לוודא שהבטון חזק ויציב (לא בטקל). וודא גמר אשפרת הבטון כנדרש (מינימום 30 יום מיציקתו). וודא ייבוש הבטון במשך 48 שעות. יש לאתר שקעים שעומקם עולה על 8 מ"מ ולמלאם בטיט צמנטי מושבח בפולימר אקרילי בכמות של 10% ממשקל הצמנט. יש ליישם מולטיגום פריימר לתשתיות מיוחדות בכמות של כ- 300 גר'/מ"ר. במידה שהבטון נקבובי וסופג לתוכו את מירב כמות הפריימר, יש להתיז שכבה נוספת של פריימר כנ"ל בכמות של 150-200 גר'/מ"ר, מיד לאחר הייבוש הראשוני של השכבה הראשונה.

המתנה לייבוש – 2-1 שעות.

אופציה נוספת לפריימר לתשתית בטון: יישום אקווה פוקסי בהתאם להנחיות המופיעות בדף המוצר.

בגג מצופה ביריעות ביטומניות עם ציפוי אגרגט:

 • יש לרתך מחדש את כל האזורים הפתוחים בין יריעות לתשתית ובין יריעות סמוכות. יש לרתך טלאי של יריעה ביטומנית על חורים ופגמים קיימים. יש לפתוח התנפחויות ע"י חיתוך בצורת X, לייבש כ- 24 שעות ולרתך מחדש את היריעה. על איזור החיתוך יש לרתך יריעה נוספת שתעבור 20 ס"מ מעבר לכל חיתוך ביריעה הקיימת. 
 •  יש להוריד גרגרי אגרגט רופפים מן הגג. יש לשטוף את הגג מאבק בלחץ מים חזק ולהמתין לייבוש מלא.
 • התזת מולטיגום פריימר לתשתיות מיוחדות בכמות של 300 גר'/מ"ר עד לכיסוי מלא של האגרגט. 
 • ייבוש של 1-2 שעות.

בגג מצופה בחומר איטום אקרילי ישן:

יש לוודא שהחומר יציב וצמוד היטב לתשתית. יש להוריד חלקים רופפים. שקעים שעומקם עולה על 8 מ"מ, יש למלא בטיט צמנטי מושבח בפולימר אקרילי כנ"ל. יש לשטוף את הגג בלחץ מים חזק ולהמתין לייבוש מלא. יש ליישם שכבת יסוד של מולטיגום פריימר לתשתיות מיוחדות בכמות של כ-200 גר'/מ"ר.

המתנה לייבוש: 2-1 שעות.

בגג מצופה בחומר איטום פוליאוריטני ישן:

יש לוודא שהחומר יציב וצמוד היטב לתשתית. יש להוריד חלקים רופפים. שקעים שעומקם עולה על 8 מ"מ יש למלא בטיט צמנטי מושבח בפולימר אקרילי כנ"ל, כאשר לפני המילוי יש למרוח בשקע אקווה פוקסי בכמות של 200-150 גר'/מ"ר.

לאחר ייבוש הטיט הצמנטי בשקעים, יש לשטוף את הגג בלחץ מים חזק ולהמתין לייבוש מלא. יש ליישם שכבת יסוד של אקווה פוקסי בכמות של 200-150 גר'/מ"ר.

המתנה לייבוש:   12-14 שעות.

בגגות אסבסט:

 • יש לחזק את הברגים הרופפים
 • יש ליישם מסטיק פוליאוריטני כגון  BPU-2 על כל הברגים לאחר ניקוי יסודי שלהם. במרווחים גדולים בין פלטות סמוכות, (עד 1 ס"מ) יש לנקות היטב, למרוח פריימר מס' 1 של TREMCO, להמתין לייבוש ראשוני ואז ליישם מסטיק פוליאוריטני כגון BPU-2    יבוש למשך שבוע ימים
 • יש לשטוף היטב את הגג מאבק ולהמתין לייבוש מלא
 • יש להתיז מולטיגום  פריימר לתשתיות מיוחדות על כל שטח הגג, בכמות של 350 גר'/מ"ר. המתנה לייבוש: 1-2 שעות.

בגגות איסכורית (איסכורית רגילה, לא פנלים מבודדים):

 • יש לחזק את הברגים הרופפים.
 • יש ליישם מסטיק פוליאוריטני כגון  BPU-2 על כל הברגים ובמרווחים גדולים בין פלטות סמוכות,  לאחר ניקוי מקומי של אלמנטים אלה.
 • באזורים בהם פח האיסכורית חלוד יש להוריד חלודה רופפת.
 • יש לשטוף היטב את הגג מאבק ולהמתין לייבוש מלא.

יש להתיז מולטיגום פריימר MS-1 על כל שטח הגג, בכמות של 200 גר'/מ"ר. המתנה לייבוש: 2-1 שעות. ( מולטיגום פריימר MS-1 משמש גם כשכבת הגנה מפני המשך התפתחות חלודה). 

הערה: יש ליישם בתחילה מערכת זו בקטע קטן לבדיקת ההידבקות לציפוי האיסכורית.

בקירות חוץ המחדירים מים:

 • התשתית תהיה יציבה ונקיה, ללא חלקים רופפים. חומר התשתית – מינרלי או ציפוי אקרילי יציב.
 • יש לשטוף את קיר החוץ במים ולהמתין 48 שעות לייבוש.
 • סדיקה מקסימלית מותרת – סדקים נימיים. במידה ויש סדקים רחבים יותר – יש לטפל בהם ע"י מריחת סיליקון נייטרלי בשכבה דקה וברוחב 5 מ"מ לאורך הסדק, ייבוש מלא ומריחת / התזת מולטיגום לאורך הסדק בכמות של 1.25 ק"ג/מ"ר וברוחב כ-4 ס"מ.
 • יש להתיז מולטיגום פריימר לתשתיות מיוחדות על פני הקיר בכמות של 250 גר'/מ"ר. המתנה לייבוש: 2-1 שעות.

רולקות, סדקים ותפרים בין יריעות ישנות:

וודא כי השטח נקי מאבק. יישם במברשת או בהתזה שכבת מולטיגום בכמות של 1.25 ק"ג/מ"ר וברוחב 10 ס"מ לאורך הרולקות עד גובה 10 ס"מ מפני השטח ועל סדקים נימיים. על סדקים שרוחבם עולה על 1 מ"מ יישם קודם לכן שיכבת סיליקון ניטרלי ברוחב כ- 1 ס"מ ע"ג הסדק, בעובי מינימלי (להפרדה בין הבטון למולטיגום באזור הסדק). לאחר ייבוש הסיליקון (מינימום 15 דקות), יישם לאורכו שכבת מולטיגום בכמות של 1.25 ק"ג/מ"ר, ברצועה שרוחבה כ- 10 ס"מ.

רגליים של מתקנים, כגון דודי שמש, יש להרים ולהלחים מתחתם יריעה ביטומנית תקנית עם ציפוי אגרגט בעובי 5 מ"מ ובמידות 50X50 ס"מ. על היריעה הנ"ל יש להניח אבן משתלבת במידות 20X20 ס"מ, ולהחזיר עליה את רגלי דוד השמש. לאחר מכן יש ליישם שתי שכבות של מולטיגום על היריעה ועל הגג ברצועה ברוחב של 10 ס"מ מחוץ להיקף היריעה.

פתחי מרזב או צינורות היוצאים מהגג – יש לצפות במולטיגום, כנ"ל לאורכם, כ- 10 ס"מ מעל או מתחת מישור הגג, ליצירת חיבור רציף עם יריעת האיטום.

ביצוע שכבת האיטום:

לאחר ייבוש מלא של "פסי" המולטיגום על רולקות, סדקים ופתחי מרזב, יישם שיכבת מולטיגום כחול בהתזה/הברשה על כל שטח הגג בכמות 1.25 ק"ג למ"ר. יש לעלות על הקירות בהיקף הגג עד לגובה מינימלי של 20 ס"מ. בכל מקרה יש לעבור לפחות ב- 5 ס"מ מעל גובה הסיומת של יריעת האיטום הישנה, במידה וקיימת. וודא ייבוש השיכבה הראשונה במשך 6 – 4 שעות. לאחר ייבוש השכבה הראשונה יש ליישם שכבה נוספת כנ"ל של מולטיגום לבן.

סה"כ הכמות הכוללת: 2.5  ק"ג למ"ר, לפחות.

בגגות מרובי מתקנים או בקטעי גג עם שיפועים בעייתיים, מומלץ ליישם 3 שכבות של מולטיגום (בכמות של 1.25 ק"ג/מ"ר לשכבה). הכמות הכוללת תהיה 3.75 ק"ג/מ"ר.

יש ליישם מולטיגום  על שטח הפנים העליון של המעקות ועל השטח האנכי שלהם. הכמות -  1.6 ק"ג למ"ר, 0.8 ק"ג/מ"ר  לכל שיכבה.

במקרה של ציפוי ואיטום קירות חוץ יש ליישם מולטיגום מט בשתי שכבות, בכמות של 0.9 ק"ג/מ"ר לכל שכבה.

ביישום במברשת יש לבצע השכבות בכיווני הברשה צולבים.

הערות ואזהרות - ראה דף מוצר של איטום גגות עם מולטיגום.