עבודות הכנת שטח הגג לאיטום

 • ניקוי יסודי של גג הבטון, הורדת בליטות, מילוי שקעים וחורים עם טיט צמנטי מושבח בפולימרים מסוג MORTAR REPAIR KOSTER.
 • יישום שכבת יסוד מסוג פריימר 101 בכמות של 300 גר'/מ"ר, יש להמתין לייבוש למגע יד.
 • יישום שכבת ביטומן חם מסוג ביטולסטיק 75/25 בעובי 2 מ"מ על גבי השטח האופקי של הגג.
 • הדבקת לוחות בידוד תרמי על גבי השכבה הנ"ל. מומלץ לעשות שימוש בלוחות בידוד תרמי עשויים מפוליסטירן מוקצף בשיחול מסוג EXTRUDED POLYSTYRENE.

 

 שיפועים מבטון קל (בטקל)

 שכבת השיפועים תבוצע מבטון קל (בטקל), בצפיפות של 1,200 ק"ג/מ"ק, כמות צמנט מינימאלית של 400 ק"ג/מ"ק, חוזק מינימאלי בלחיצה של 4 מגפ"ס, הכל בהתאם לדרישות ת"י 1513.

יציקת השיפועים ויישור פני הבטון יעשו בעזרת תבניות יציבות ושומרי גובה ומרחק, שיורכבו לפני היציקה.

אחוז השיפוע המינימלי יהיה 2% אם מערכת האיטום עתידה להיות חשופה לשמש, 1.5% במידה ומעליה תהיה יציקת בטון הגנה, ריצוף או שכבה קשיחה מסוג אחר.

אשפרת שכבת השיפועים תיעשה על ידי הרטבת פני הבטון במשך 7 ימים רצופים. הבטקל יהיה בחוזק מינימלי של 40 ק"ג/סמ"ר כנ"ל.

במקום בו עובי שכבת השיפועים קטן מ- 30 מ"מ, יש לעבד את פני הבטון באמצעות חומר שיקום מסוג KOSTER REPAIR MORTAR.

תיקון שיפועים (במידת הצורך) ייעשה באמצעות KOSTER REPAIR MORTAR.

 

פני בטון השיפועים המיועד לאיטום

פני הבטון, השיפועים, המעקות וההגבהות המיועדים לאיטום יהיו יבשים, יציבם ונקיים. שטחים אלה יהיו חלקים ומישוריים ללא בליטות וללא שקעים.

 

העגלות - רולקות

ההעגלות יבוצעו באמצעות הלחמת רולקות ביטומניות מתועשות, עשויות מפרופיל טרפזי, במידות 3*3 ס"מ , המשווק ע"י חברת ביטום.  

 

1.5 אף מים

כאשר אף המים עשוי בטון, יציקת הבטון תהיה רצופה לכל גובה ההגבהה לרבות 70 מ"מ לפחות מעל השקע. הפנים העליונים של ההגבהה יעובדו באופן שימנע את חדירת המים דרכם.

 

איטום מעברי צנרת

 איטום צנרת עד קוטר "6 החודרת דרך התקרות ייעשה בעזרת אביזר חרושתי לאיטום מעברי צנרת, כגון של חברת "דלמר", הכולל צווארון מיריעה ביטומנית המעוגן לגוף האביזר ומשמש התחברות לשכבות האיטום וכן שרוול מגומי תרמופלסטי המתהדק סביב הצינור. בנוסף יבוצע הידוק השרוול סביב הצינור החודר בחבק נירוסטה ברוחב 20 מ"מ.

לצנרת בקוטר גדול יותר יש להשתמש בצינור מברזל מגולוון שיקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיים אשר יריעות איטום יולחמו עליהם.

על האביזר יולבש שרוול מגומי שיהודק ע"י טבעות חבק מנירוסטה על גבי האביזר ועל הצינור החודר את הקיר .

יש לבצע מריחה קרה של חומר איטום ביטומני משחתי, אלסטומרי, מושבח בפולימרים ומכיל סיבים מסוג מסטיק 244, מיושם על גבי חבק הנירוסטה, כולל מקום כניסת הצינור לאביזר החרושתי.

במידה והצינור החודר עשוי "גבריט", על מנת לייצר הידבקות לדופן הצינור, יש לעטוף אותו עם סרט הדבקה בוטילי עם גב לבד מסוג BUTYLENE FLEECE BRICO ולהשלים את פרט האיטום באמצעות מריחה קרה כנ"ל.

 

קולטי מי גשם

הקולטים יהיו עשויים מאביזר חרושתי בעל חיבור אמין לצינורות מי הגשם וחיבור כנ"ל למערכת האיטום כגון של חברת "דלמר".

לאביזר הנ"ל תהיה "שוקת" בחלקו העליון כך ששטח החתך העליון של האביזר יהיה גדול משטח החתך של הצינור אליו נאספים המים.

באביזרי הניקוז מסוג "דלמר" יהיו שוליים מיריעה ביטומנית, מובנים ומעוגנים אל גוף האביזר עצמו, לצורך התחברות יריעות האיטום אל האביזר. אביזר זה יוכנס לצינור המבוטן לאחר יציקת הבטון.

 

סרגל אלומיניום

יריעות האיטום יחוזקו אל המעקות שמסביב לשטח הגג באמצעות סרגל אלומיניום סטנדרטי מתאים למוגדר  בתקן 1752, עם שוליים מכופפים בשני צידיו. הסרגל יקובע כך שהכיפוף העליון שלו ימצא מעל לקצה היריעה על מנת לאפשר איטום במסטיק בין הבטון לסרגל מעל לקצה היריעה. קיבוע הסרגל כל 20 ס"מ, ע"י דיבלים מטיפוס מוחדר בהברגה, בקוטר 5 מ"מ לפחות ועשויים בחומר עמיד בשיתוך למשך 15 שנה לפחות. המרווח בין סרגל אלומיניום לקיר בחלק העליון של הסרגל יאטם באמצעות מסטיק 244. ציפוי הקירות ירד ויכסה את האיטום וסרגל הקיבוע, במידה ויידרש.

 

סרגל אף מים

 יבוצע מאלומיניום מכופף בעובי 1.5 מ"מ. יקובע בדיבלים לתשתית כל 20 ס"מ. על הכיפוף העליון של אף המים יבוצע מסטיק 244.

  

יישום מערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות על גבי שיפועי בטקל 

 • מריחת שכבת יסוד ביטומנית מסוג פריימר 101 בכמות של כ-300 גר'/מ"ר והמתנה לייבוש למגע יד (תלוי בתנאי מזג האוויר).
 • פריסת יריעה ביטומנית מחוררת מאזנת אדים מסוג PERFORATED, אשר מאפשרת הלחמה חלקית של שכבת האיטום העיקרית למשטח הגג. היריעה המחוררת תגיע עד 30 ס"מ מן המעקה בהיקף הגג.
 • התקנת נשמים לשחרור לחצי אדים (נשם אחד כל 50 מ"ר).
 • ברולקות תולחם יריעת חיזוק בעובי 4 מ"מ, ברוחב של 30 ס"מ ומסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט. טיפול דומה יינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג.
 • יישום שכבת יריעות האיטום הראשונה מיריעות ביטומניות תקניות SBS בעובי 5 מ"מ, דרג R, מסוג ביטומגום 5R גמר חול.
 • יריעת חיפוי ראשונה תולחם על הקיר מעל יריעת החיזוק ותרד עד 15 ס"מ על פני האיטום האופקיים, יריעת החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת יריעות החיזוק.
 • יישום שכבת יריעות איטום שנייה מיריעות ביטומניות תקניות דומות לשכבה הראשונה, אך עם גמר אגרגט. השכבה השנייה תיושם בהזזה של חצי רוחב יריעה כלפי השכבה הראשונה.
 • יישום יריעת חיפוי עליונה מסוג היריעה הראשית עם גמר אגרגט.
 • במידה ויש אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו מסטיק 244 לאיטום סופי. במידה ואין אף מים, יש לקבע סרגל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה ולמרוח מעליו מסטיק 244. במקרה של מעקה נמוך היריעה תעלה על פני המעקה ותגיע עד 5 ס"מ מקצהו החיצוני, לאחר מכן יש למרוח מסטיק 244 בקצה היריעה.
 • יש לצבוע את פסי החפיה ואת המקומות בהם נשאר הביטומן האלסטומרי גלוי וללא אגרגט בצבע אלומיניום על בסיס  ביטומני מסוג ביטומסילבר. את המסטיק הביטומני מומלץ לצבוע בביטומסילבר שבועיים לאחר גמר היישום.

  

הנחיות ביצוע כלליות ביישום יריעות ביטומניות

 • גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי. על מנת למנוע נטיית גלילי היריעות בהובלה או באחסנה ועל מנת למנוע נזקים, ייקשרו כל 8 גלילים לפחות בחבל קשירה בהיקף קבוצת גלילים, כמו כן, אין בשום פנים ואופן להניח גלילי יריעות אחד על השני הן בהובלה והן באחסנה. אחסנת היריעות תהיה באזור מוצל וקריר, כך שלא ייחשפו לקרינת השמש ולטמפרטורות גבוהות אשר מאפיינות מחסנים סגורים ובלתי מבודדים.
 • הלחמת כל יריעה ויריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות. כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים, כאשר כיוון הלחמת היריעות מעל מישור אנכי או במישור הנטוי בשיפוע הינו כזה שהצלע הארוכה של היריעות ניצבת לכיוון האנכי או השיפוע, כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר. במידה והמערכת מורכבת מלמעלה משכבה אחת יוזזו החפיות בשכבה העליונה כלפי אלה של השכבה שמתחתיה במחצית רוחב היריעה.
 • אין ליצור מפגש של 4 גלילי יריעות בנקודה אחת.
 • איטום תפרי התפשטות יבוצע ע"י יריעת SBS ללא שריון ומעליה יריעת SBS תקנית בעובי 5 מ"מ עם זיון פוליאסטר במשקל 250 גר'/מ"ר עם אגרגט. היריעה מולחמת בחלקה למשטח התחתון ומאפשרת תזוזה באזורי התפר.
 • במסגרת ביצוע העבודה יש להקפיד על יציאת ביטומן מותך באזור החפיפה בין שתי יריעות סמוכות, להבטחת הלחמה מלאה ביניהן. על כל פגם יהיה צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב-20 ס"מ לפחות מכל צד. בחיבורים בין שתי יריעות עוקבות בכיוון האורכי (חיבור שרוחבו 1 מ') יש לחמם רצועה ברוחב 15 ס"מ בקצה היריעה, עד שקיעת האגרגט, ורק אז להלחים אליה את היריעה העליונה, כך שהחפיה בקטעים אלו תהיה ברוחב  15 ס"מ ולא 10 ס"מ כבאורך.
 • במידה ויש אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו מסטיק 244 לאיטום סופי. במידה ואין אף מים יש לקבע סרגל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה ולמרוח מעליו מסטיק 244. במקרה של מעקה נמוך היריעה תעלה על פני המעקה ותגיע עד 5 ס"מ מקצהו החיצוני, לאחר מכן יש למרוח מסטיק 244 בקצה היריעה.
 • שאר הנחיות הוראות יישום מערכת היריעות מפורטות בת"י 1752/2.