1. עבודות הכנת שטח הגג לאיטום:

1.1 גגות חדשים:

1.1.1 שיפועי הגג

כללי - ביציקת שיפועים על גבי שכבת בידוד תרמי יש לוודא הדבקה יציבה לתשתית ללא חללים כדי לעמוד בדרישה לעיל מומלץ להחליק את הבטון שעליו תודבק שכבת הבידוד התרמי.

במקום בו עובי שכבת השיפועים קטן מ- 40 מ"מ, יש לעבד את פני הבטון בטיט צמנטי משופר בפולימרים.

1.1.2 שיפועים מבטון

יציקת השיפועים ויישור פני הבטון יעשו בעזרת תבניות יציבות ושומרי גובה ומרחק, שיורכבו לפני היציקה.

פני הבטון יהיו חלקים. היישור הסופי של פני הבטון ייעשה במחליק סיבובי ("הליקופטר") באופן שייתן יישור בלבד ולא החלקה או בכף החלקה ("פצת החלקה") באיכות הדרושה.

הבטון יעבור אשפרה בשני שלבים כמפורט להלן:

אשפרה ראשונית - תתחיל לאחר גימור פני הבטון ("יישור והחלקה") כאשר ברק המים נעלם מפני הבטון אך אפשר לדרוך עליו.

אשפרה נמשכת - מתום 24 שעות עד 7 ימים לפחות לאחר היציקה, הבטון יוחזק במצב רטוב.

1.1.3 שיפועים מבטון קל

פני הבטון יהיו חלקים והיישור הסופי של פני הבטון יהיה דומה לזה המתקבל בשיטת המחליק הסיבובי.

האשפרה תעשה על ידי הרטבת פני הבטון במשך 7 ימים רצופים. הבטקל יהיה בחוזק מינימלי של 40 ק"ג/סמ"ר.

1.1.4 פני הבטון המיועד לאיטום

פני הבטון, השיפועים, המעקות וההגבהות המיועדים לאיטום יהיו יבשים ונקיים. שטחים אלה יהיו חלקים ומישוריים ללא בליטות וללא שקעים.

1.1.5 אף מים

כאשר אף המים עשוי בטון, יציקת הבטון תהיה רצופה לכל גובה ההגבהה לרבות 70 מ"מ לפחות מעל השקע.

הפנים העליונים של ההגבהה יעובדו באופן שימנע את חדירת המים דרכם.

1.1.6 העגלות

ההעגלות יעשו מטיח משופר בפולימרים.  

פני ההעגלות יהיו קעורים וחלקים ומידותיהן יהיו 50X50 מ"מ בקירוב.

1.2 גגות ישנים - עבודות הכנה:

ביצוע איטום זמני של המרזבים למניעת חדירת פסולת וסתימת הצנרת.
ניקוי יסודי והסרת שיירי סיד, צמחיה וכו'.
ניקוי ושחרור סתימות במרזבים.
התזת מים על הגג ובדיקת שיפועים וניקוז על הגג - ייבוש הגג.
תיקון שיפועים (במידת הצורך) על ידי טיט צמנטי משופר עם דבק אקרילי בהתאם למפורט:
תערובת צמנט/חול ביחס 3:1 בהתאמה.
דבק אקרילי לבנין כגון: "בי ג'י בונד 16" בשיעור של 10% ממשקל הצמנט. מים לפי הצורך.
הטיט ייושם על גבי שכבת יסוד המורכבת מ- 50% דבק אקרילי ו- 50% מים, עובי שכבת הטיטהצמנטי המשופר שיבוצע לאורך החלקה לא יעלה על 10 מ"מ. עבור עיצוב שיפועים, ניתן אף להגדיל את עוביה ל- 25 מ"מ כאשר בין כל שכבה לשכבה תבוצע שוב מריחת שכבת היסוד. יש להותיר זמן להתייבשות בין שכבה לשכבה ולדאוג להתייבשות הדרגתית ע"מ למנוע סדיקה, ע"י פריסת בד גיאוטכני שיורטב מדי פעם או הזלפת מים בתדירות גבוהה.
חיתוך ופתיחת בועות, קמטים וחלקים רופפים (יש לאפשר איוורור של 24 שעות לפחות לאחר פתיחת בועות, קמטים וכו' ע"מ לשחרר לחץ אדים ולייבש את הגג).
בדיקת הצמדות של הרולקות על ידי תיפוף וחיתוך מקומות שאינם מודבקים.
תיקון הרולקות על ידי טיט צמנטי משופר כמפורט בסעיף 1.5 במקומות בהם קיים מרווח צר של 5-8 ס"מ בין אף המים במעקה לפני הגג, יש למלא בטיט כנ"ל ולעצב רולקה כנדרש.
סדקים או חיתוכים שיבוצעו בבועות או בקמטים וכו', יטופלו בצורה הבאה:
- פתיחת הסדק בצורת V ברוחב 20 מ"מ.
- מריחת פריימר 106.
איטום על ידי מסטיק ביטומני אלסטומרי מסוג מסטיק 244. ייבוש מלא.
הלחמת יריעה ביטומנית תקנית ברצועה שרוחבה 25 ס"מ, לאורך הסדק.
טיפול בסדקים במעקות יבוצעו באופן הבא:
ניקוי יסודי של השטח והורדת חלקים רופפים, יצירת שיפוע כלפי פנים הגג ע"י טיט צמנטי משופר כנ"ל.
לאחר ייבוש ואשפרה של הטיט הצמנטי הנ"ל ולאחר גמר יישום היריעות מומלץ ליישם על פני המעקה שתי שכבות של ציפוי פולימרי גמיש כגון מולטיגג, לאיטום ולהלבנה של פני המעקה.

 

2. מערכות איטום אופייניות וסוגי היריעות המשמשים בהן:

הבחירה במערכת האיטום תהיה בהתאם לשימושים של הגג, מצב הבידוד התרמי וייעודו הסופי של הגג

להלן מערכות האיטום האופייניות:

2.1  מערכת חד שכבתית מיריעות ביטומניות תקניות מסוג APP, בעובי 5 מ"מ כגון:

 מערכת חד שכבתית מיריעות ביטומניות תקניות מסוג APP, בעובי 5 מ"מ כגון: ביטומפלסט 5R עם ציפוי אגרגט בהיר.

2.2 מערכת דו שכבתית מולחמת לגג במלואה:

מערכת דו שכבתית מולחמת לגג במלואה: שכבה ראשונה של יריעה ביטומנית תקנית מסוג APP כגון :ביטומפלסט 4R ללא אגרגט ושכבה שניה, מיריעה ביטומנית תקנית כנ"ל עם ציפוי אגרגט. תכונות היריעות  יתאימו לדרישות ת"י 1430/3.

2.3 כנ"ל אבל עם תוספת של שכבה מאזנת אדים מיריעות ביטומניות מחוררות כגון:

כנ"ל אבל עם תוספת של שכבה מאזנת אדים מיריעות ביטומניות מחוררות כגון: "PERFORATED" מתוצרת COPERNIT, אשר מאפשרות הלחמה חלקית של שכבת האיטום העיקרית למשטח הגג. מערכת זו מומלצת במקרה של איטום גג עם שכבת בטון מוקצף. יש להתקין נשמים לשחרור לחצי אדים (נשם אחד כל 50-70 מ"ר).

2.4 במקרים מיוחדים (כמו גגות טרומיים ועוד):

 יש להשתמש ביריעות מסוג SBS כגון ביטומגום 4R  או ביטומגום 5R בהתאם לצורך. תכונות יריעות אלה יתאימו לדרישות ת"י 1430/3 ליריעות מסוג R.

הערה: לקבלת מערכת איטום איכותית על גגות ביטון חדשים (ללא בטקל), מומלץ ליישם שכבת ביטומן אלסטומרי חם מסוג "פוליגום" בכמות של 2.5 ק"ג/מ"ר לפני יישום היריעות הביטומניות. במקרה זה יש ליישם מערכת דו שכבתית  ע"ג הפוליגום.

לחצו לרשימה המלאה של היריעות הביטומניות הרלוונטיות >>


3. הנחיות ביצוע כלליות:

גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי. על מנת למנוע נטית גלילי היריעות בהובלה או באחסנה ועל מנת שלא לגרום לנזק, יקשרו כל 8 גלילים לפחות בחבל קשירה בהיקף קבוצת גלילים, כמו-כן, אין בשום פנים להניח גלילי יריעות אחד על השני הן בהובלה והן באחסנה. אחסנת היריעות תהיה באזור מוצל וקריר, כך שלא ייחשפו לטמפרטורות גבוהות אשר מאפיינות מחסנים סגורים ובלתי מבודדים.

הלחמת כל יריעה ויריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות. כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים, כאשר כיוון הלחמת היריעות מעל מישור אנכי או במישור הנטוי בשיפוע הינו כזה שהצלע הארוכה של היריעות ניצבת לכיוון האנכי (או השיפוע) (כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר). במידה והמערכת מורכבת מלמעלה משכבה אחת יוזזו החפיות בשכבה העליונה כלפי אלה של השכבה שמתחתיה במחצית רוחב היריעה.

יש להמנע ממפגש של 4 גלילי יריעות בנקודה אחת.

איטום תפרי התפשטות יבוצע ע"י יריעת SBS ללא שריון ומעליה יריעת SBS תקנית בעובי 5 מ"מ עם זיון פוליאסטר במשקל 250 גר'/מ"ר עם אגרגט כמפורט בסקיצה המצורפת. היריעה מולחמת בחלקה למשטח התחתון ומאפשרת תזוזה באזורי התפר.

במסגרת ביצוע העבודה יש להקפיד על יציאת ביטומן מותך באזור החפיפה בין שתי יריעות סמוכות, להבטחת הלחמה מלאה ביניהן. על כל פגם יהיה צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב- 20 ס"מ לפחות מכל צד. בחיבורים בין שתי יריעות עוקבות בכיוון האורכי (חיבור שרוחבו 1 מ') יש לחמם רצועה ברוחב 15 ס"מ בקצה היריעה, עד שקיעת האגרגטים ורק אז להלחים אליה את היריעה העליונה (כך שהחפייה בקטעים אלו תהיה ברוחב  15 ס"מ).

 

4. מהלך הביצוע:

4.1 מערכת חד שכבתית:

מריחת פריימר ביטומני מסוג פריימר 101 בכמות של כ- 300 גרם למ"ר, וייבוש למשך 3-5 שעות.

הערה: במקרה של יישום יריעות ביטומניות על גג יריעות ביטומניות ישנות, יש ליישם פריימר 120

בכמות של כ-1 ק"ג/מ"ר. הייבוש – 24 שעות לפני ריתוך היריעות.

ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברוחב של 30 ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט.

טיפול דומה יינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג.

יישום שכבת האיטום העיקרית מיריעה ביטומנית תקנית בעובי 5 מ"מ כמפורט בסעיף 1.2 היריעה תהיה עם ציפוי אגרגט בהיר.

יריעת חיפוי תולחם החל מאף המים (או פני המעקה במקומות בהם לא קיים אף מים או סרגל אלומיניום) ותרד עד 15 ס"מ על פני האיטום האופקיים. יריעת החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית.

במידה ויש אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו מסטיק 244 לאיטום סופי. במידה ואין אף מים יש לקבע סרגל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה ולמרוח מעליו מסטיק 244. במקרה של מעקה נמוך היריעה תעלה על פני המעקה ותגיע עד 5 ס"מ מקצהו החיצוני, לאחר מכן יש למרוח מסטיק 244 בקצה היריעה.

יש לצבוע את פסי החפיה בין היריעות ואת המקומות בהם נשאר הביטומן האלסטומרי גלוי וללא אגרגט בצבע אלומיניום על בסיס ביטומני כגון ביטומסילבר. את המסטיק הביטומני מומלץ לצבוע ב"ביטומסילבר" שבועיים לאחר יישומו.

4.2 מערכת דו שכבתית:

4.2.1 מריחת פריימר ביטומני מסוג פריימר 101 בכמות של כ- 300 גר' למ"ר וייבוש למשך 3-5 שעות.

( או פריימר 120 במקרה של גג עם יריעות ביטומניות קיימות, ראה סעיף 4.1)

במקרה של גג חדש מומלץ למרוח שכבת ביטומן אלסטומרי חם מסוג פוליגום במשקל 2.5 ק"ג/מ"ר..

4.2.2 ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברוחב של 30 ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט. טיפול דומה יינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג.

4.2.3 יישום שכבת האיטום הראשונה מיריעה ביטומנית תקנית מסוג 4R/APP כגון: ביטומפלסט 4R ללא אגרגט.

4.2.4 יריעת חיפוי ראשונה תולחם על הקיר מעל יריעת החיזוק ותרד עד 15 ס"מ על פני האיטום האופקיים, יריעת החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום הראשונה.

4.2.5 יישום שכבת איטום שניה מיריעה ביטומנית תקנית מסוג APP/4R כגון ביטומפלסט 4R כנ"ל. היריעה תהיה עם ציפוי אגרגט בהיר. השכבה השניה תיושם בהזזה של חצי רוחב יריעה כלפי השכבה הראשונה.

4.2.6 יישום יריעת חיפוי עליונה מסוג היריעה הראשית (כמפורט בסעיף 5.2.4).

4.2.7 במידה ויש אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו מסטיק 244 לאיטום סופי. במידה ואין אף מים, יש לקבע סרגל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה ולמרוח מעליו מסטיק 244. במקרה של מעקה נמוך

היריעה תעלה על פני המעקה ותגיע עד 5 ס"מ מקצהו החיצוני, לאחר מכן יש למרוח מסטיק 244 בקצה היריעה.

4.2.8 יש לצבוע את פסי החפיה ואת המקומות בהם נשאר הביטומן האלסטומרי גלוי וללא אגרגט בצבע אלומיניום על בסיס ביטומני כגון ביטומסילבר. את המסטיק הביטומני מומלץ לצבוע בביטומסילבר שבועיים לאחר יישומו.