בביטום - עוברים לירוק !

בנייה ירוקה או בנייה אקולוגית, היא גישה לתכנון, בנייה ותחזוקה של מבנים תוך התחשבות בהשפעותיהם הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות. מטרת הבנייה הירוקה היא להפחית את ההשפעות השליליות של המבנה על הסביבה, כגון זיהום אוויר, זיהום מים, שימוש באנרגיה וצריכת משאבים.

עם כניסתו של תקן הבנייה הירוקה ת"י 5281 לתוקף, תקן מחייב שמטרתו לקדם בנייה ירוקה בישראל, כיום יותר מתמיד ישנו ערך נכבד וחשוב לבחירת החומרים.

עמידתם של חומרים בתקן הבנייה הירוקה, מתבססת על ההשפעה הסביבתית שלהם - חומרים שגורמים להשפעה סביבתית נמוכה בתהליכי הכרייה או ההפקה, הייצור, השינוע, ההתקנה והשימוש. 

צבירת ניקוד לבנייה ירוקה על פי התקן

ביטום מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים ידידותיים לסביבה, אשר יסייעו לכם בצבירת ניקוד לבנייה ירוקה על פי התקן:

🛡️ לאישורי EPD ולאישורים ותקנים נוספים >